Hur medicinföretag hjälper människor

Medicinföretag utvecklar och tillverkar mediciner som hjälper människor att behandla en mängd olika sjukdomar och skador. Till exempel kan medicin användas för att behandla cancer, diabetes, hepatit, hjärt- och kärlsjukdomar, Parkinsons och stroke, för att bara nämna några exempel. Dessa sjukdomar är i många fall allvarliga och medicinen håller människorna vid liv längre tid. Faktum är att medicin räddar livet på miljontals och lindrar besvären hos dem som lider av sjukdomar. Medicinen hjälper också människor att återhämta sig och bli mer produktiva. De senaste decennierna har framstegen inom medicinsk behandling till och med lett till möjligheten att undvika vissa funktionshinder. Det råder ingen tvekan om att medicin spelar en central roll i samhället för att minska sjukdomar och dödsfall. Genom att titta på statistiken är resultaten helt fantastiska. Sedan 1970-talet har dödsfall på grund av hjärt- och kärlsjukdomar sjunkit med nästan 60 procent medan stroke sjunkit med 70 procent. Under samma period har också medellivslängden ökat med nästan tio år.

De tre främsta fördelarna med att ta din medicin kan sammanfattas med följande:

  • Låter dig njuta av en bättre hälsa.
  • Hjälper till att stoppa spridningen av sjukdomar.
  • Lindrar pågående tillstånd och sjukdomar.

3 fördelar med att ta din medicin

  1. Låter dig njuta av en bättre hälsa – Du kommer att njuta av en bättre hälsa och välbefinnande när du tar din medicin. Kom bara ihåg att för att maximera nyttan med din medicin bör du vara noga med att följa instruktionerna. Ju mindre noggrann du är med att följa instruktionerna desto mindre nytta får du av medicinen. I värsta fall kan detta leda till ytterligare sjukhusvistelser och att din läkare måste skriva ut ny medicin.
  2. Hjälper till att stoppa spridningen av sjukdomar – Medicin är inte bara bra för dig själv, utan är även ett sätt att stoppa spridningen av olika sjukdomar, speciellt när det gäller medicin mot bakterieinfektioner. Att ta din medicin är det bästa sättet att förhindra att du utsätter andra för smittrisk.
  3. Lindrar pågående tillstånd och sjukdomar – Det finns flera besvärliga tillstånd som diabetes, benskörhet och högt kolesterol där rätt medicin kan göra en stor skillnad. Så länge du tar din medicin kan du bromsa effekterna eller till och med vända den negativa utvecklingen.

Fortsätt att ta din medicin

Ibland händer det att människor av någon anledning slutar ta sin medicin, kanske på grund av glömska eller på grund av biverkningar. Om din läkare har skrivit ut recept till dig bör du inte sluta ta denna medicin utan att rådfråga läkaren. Risken är annars att du får oväntade problem som gör dig ännu sjukare