Planera renoveringen med en skalenlig skiss

Vid köks- eller badrumsrenovering är det vanligt att funktioner byggs om och nya möbler samt inredning köps in. Det är mycket som ska få plats – på liten yta. Då är det fördelaktigt att först göra en skalenlig skiss och testa olika alternativ.

För hand på rutat papper

Enklaste alternativet är att göra en skiss på ett rutat papper. Då kan varje ruta beräknas till 0,5 meter i badrummet. Mät upp badrummet och gör linjer på pappret utifrån badrummets ytterväggar. Kopiera sedan pappret i flera exemplar så finns möjligheten att rita de olika möblerna på olika ställen – och ställa dessa skisser mot varandra.

I detta läge kan även möbler, duschkabin, badkar och annan inredning mätas och ritas på sidan av mallen. Detta för att påvisa dess storlek enligt rätt skala.

Ytterligare alternativ är att rita på ett större papper, exempelvis A1, och sedan klippa ut möblerna i skalenliga pappbitar. Då kan inredningen ske manuellt genom att flytta runt dessa enheter.

3D på dator hos butiken

Oavsett om en person väljer att genomföra sin badrumsrenovering själv eller om hantverkare får uppdraget så behöver kakel, klinkers och inredning köpas in. Återförsäljare av dessa produkter erbjuder ofta sina kunder en digital 3D-lösning som kan användas för att få kontroll på att allt ryms https://badrumsrenoveringargöteborg.se. Ett datorprogram som i 3D visar köket eller badrummet och som med fördel kan användas när en badrumsrenovering planeras.

Badrummets ytterväggar ritas upp varpå olika modeller av toaletter, duschar, handfat och möbler kan ställas in på olika platser. Fördelen med dessa program är även att de kan varna om en möbel ställs på olämpligt ställe. Detta gäller däremot inte lika ofta vid badrumsrenovering som köksrenovering då det i köket kan uppstå viss brandrisk vid felplanering.

Ta hjälp av inredare

Känns det svårt att hitta lösningar som passar? Ska en vägg tas bort för att göra badrummet större? När hantverkare kommer till badrummet för att ge offert kan frågor ställas kring den kommande renoveringen. De kan ha praktiska råd och idéer om hur det kan lösas. Men ibland behöver en inredare eller inredningsarkitekt anlitas. En person vars uppdrag är att hitta funktionella och estetiska lösningar när kunderna vill göra en badrumsrenovering som verkligen gör skillnad – eller kanske bara hitta funktionella lösningar på rummets kaos.

Oavsett väg så planera och testa olika alternativ inför din kommande badrumsrenovering. Det finns ofta betydligt fler alternativ än vad som man utgår ifrån från början.