Installation vid köksrenovering

Sker en köksrenovering kommer hantverkarna att först koppla bort alla vitvaror. De ser sedan till att personal med rätt kompetens installerar dem på ett korrekt sätt. För privatpersoner är det mycket vanligt att en snickare anlitas vid köksrenovering och att denna snickare sedan har kontakt med flera andra hantverkare inom andra yrkesområden. När diskmaskinen ska installeras kommer VVS-tekniker och installerar den. Detta är därmed inget som man som kund behöver planera eller kontrollera.