Får jag, och bör jag renovera badrummet själv?

Ja, det mesta inom en badrumsrenovering får du utföra på egen hand. Det betyder däremot inte att det varken är lämpligt eller smart. Dessutom finns det vissa moment som inte får utföras.

Vad får – får du inte göra

  • Snickeri

Att riva väggar, sätta upp nya innerväggar och montera skåp hamnar inom ”snickeri”. Stora delar av detta kan utföras själv. Detta inte minst rivningen då det sällan kan genomföras på ett felaktigt sätt. En del väljer exempelvis att riva bort tidigare ytskikt för att få ett lägre pris från den hantverkare som sedan ska slutföra denna badrumsrenovering.

  • Plattsättning

Kakel och klinkers är ytskiktet – men inte fuktspärr. För att kunna sätta upp detta själv bör god kunskap finnas i plattsättning. Detta både för att fuktspärren ska bli helt korrekt och för att kaklet ska sitta snyggt. Även detta får utföras själv – även om det sällan är enkelt för en lekman.

  • VVS

Installation av toalett, nya rör samt byte av handfat är arbeten inom VVS. Ett av de mer kritiska momenten inom en badrumsrenovering är byte av golvbrunn. En stor procent av de vattenskador som uppstår i badrum är just på grund av en felaktig installerad golvbrunn.

Får VVS-arbete ske på egen hand? Ja, men det är absolut inget som rekommenderas om personen inte är fullt insatt i vilka branschregler som gäller för https://badrumsrenoveringstockholmslän.se/. Det är nämligen mycket viktigt att det sker fackmannamässigt korrekt.

  • El

Elinstallationer är det enda inom en badrumsrenovering som inte får genomföras på egen hand. Här finns en lag som reglerar att arbetet måste utföras av en auktoriserad elektriker. Det spelar därmed ingen roll om personen som äger badrummet anser sig ha kompletta kunskaper för att genomföra installationen på ett säkert sätt. Det ska ändå ske av auktoriserad elektriker.

Vad bör – och inte bör du göra?

Det är alltså stor skillnad på vad man får – och bör göra inom en badrumsrenovering. Du får göra allt förutom elinstallationer. Du bör inte göra något du inte är 100 % insatt i. Det är den stora skillnaden.

Risken?

Som vid alla renoveringar är risken att det blir konstruktionsfel om en person gör ett jobb utan att vara helt medveten om hur det ska ske. Med en badrumsrenovering blir risken extra stor eftersom det lätt kan uppstå en vattenskada.

Dessutom finns en risk att försäkringsbolag ger lägre ersättning vid eventuell skada samt att mäklare värderar bostaden lägre i det fall som det finns en badrumsrenovering som genomförts privat.