Får jag installera diskmaskinen själv eller vem gör det?

Ja, du får installera diskmaskinen själv. Det finns inte några lagar som reglerar vem som får utföra VVS-arbete i en bostad. Om det däremot är lämpligt är en helt annan fråga…

Vid en stor köksrenovering eller för att den förra diskmaskinen har gått sönder? För att öka kapaciteten eller för att för att installera bostadens första diskmaskin? Det finns flera orsaker till att en ny diskmaskin ska installeras. Detta kan antingen ske av den som bor i bostaden, eller dess vän, eller av en utbildad fackman.

Installation kan bokas vid köp

De flesta återförsäljare av vitvaror erbjuder installationsservice. I servicen ingår både utkörning av produkten samt installation. Däremot är det inte säkert att detta sker samma dag. Ett transportföretag kommer leverera diskmaskinen och en VVS-tekniker kommer sedan och installerar den. Tjänsten innebär att maskinen mycket enkelt kommer på plats och blir installerad.

Kom ihåg droppskyddet!

Droppskydd är en platta av hårdplast som läggs under diskmaskinen. Plattan har kanter på tre sidor och lutar snett framåt. På detta sätt kommer fukt och väta fångas upp och sippra ut framåt i det fall som diskmaskinen läcker. Därmed kan läckage snabbt upptäckas och större vattenskador undvikas. En billig ”försäkring” mot att i framtiden behöva göra en stor köksrenovering.

Vid hyresrätt

Ska diskmaskin installeras i en hyresrätt ska alltid hyresvärden först kontaktas. Detta även om det är en mindre maskin som står på diskbänken. När installationer, förändringar eller annat inom en köksrenovering ska utföras behöver alltid hyresvärden ge sitt tillstånd. Generellt skickas då en hantverkare ut som genomför installationen. Detta för att de ska vara säkra på att installationen sker på ett korrekt sätt. Det är trots allt de som är ansvariga för eventuella vattenskador som eventuellt uppstår på fastigheten.