Uncategorized

Får jag, och bör jag renovera badrummet själv?

Ja, det mesta inom en badrumsrenovering får du utföra på egen hand. Det betyder däremot inte att det varken är lämpligt eller smart. Dessutom finns det vissa moment som inte får utföras.

Vad får – får du inte göra

  • Snickeri

Att riva väggar, sätta upp nya innerväggar och montera skåp hamnar inom ”snickeri”. Stora delar av detta kan utföras själv. Detta inte minst rivningen då det sällan kan genomföras på ett felaktigt sätt. En del väljer exempelvis att riva bort tidigare ytskikt för att få ett lägre pris från den hantverkare som sedan ska slutföra denna badrumsrenovering. read more

Intyg vid VVS-arbete

För ökad säkerhet bör alltid intyg på installation efterfrågas när VVS-arbete utförs. Ett intyg som påvisar att personen är auktoriserad och att installationen skett enligt deras regelverk.

Installation vid köksrenovering

Sker en köksrenovering kommer hantverkarna att först koppla bort alla vitvaror. De ser sedan till att personal med rätt kompetens installerar dem på ett korrekt sätt. För privatpersoner är det mycket vanligt att en snickare anlitas vid köksrenovering och att denna snickare sedan har kontakt med flera andra hantverkare inom andra yrkesområden. När diskmaskinen ska installeras kommer VVS-tekniker och installerar den. Detta är därmed inget som man som kund behöver planera eller kontrollera. read more